Bli en del av Paraden

Alla får delta i paraden! Det enda kravet är att du är respektfull och ställer dig bakom värderingar så som de mänskliga rättigheterna. -Alltså, att alla människor är födda fria och att en inte får använda denna frihet till att förstöra andras frihet.

Måste man anmäla sig för att gå med?
Privatpersoner – Ingen anmälan behövs.
Grupper – Ingen anmälan behövs – men kom i tid så att era deltagare hinner hitta er.

Lite ordning och reda

Var deltagare i paraden ansvarar helt och fullt för sina handlingar.
Förutom detta vill vi lyfta:

 • Visselpipor, trummor eller andra saker som låter väldigt högt och mycket, kan vara jobbigt för andra deltagare i paraden, exempelvis barn. Så vänligen visa hänsyn och väsnas lagom mycket.
 • Vissa personer anser det stötande när för mycket hud exponeras. Så undvik alltför avslöjande kläder eller brist av kläder. Det är en festival och parad för alla. Det är därmed bra om att så många som möjligt kan känna att de kan delta.
 • Det är gällande alkohollagstiftning som gäller. Med andra ord; det är inte tillåtet att dricka medhavd alkohol på offentlig plats.
 • Alla budskap skall vara positiva. Detta gäller både enskilda och grupper, så lämna alla negativa budskap hemma och fokusera på det positiva i livet.
 • Som arrangör ger vi oss rätten att avlägsna budskap som vi inte finner lämpliga.
 • Som arrangör ger vi oss rätten att avbryta deltagare eller grupp som bryter mot dessa regler från att fortsatt medverkan i Paraden.
 • Pride hoppas att vi kan hjälpas åt att hålla rent och snyggt omkring oss.
 • Kom gärna i tid till uppställningsplatsen.
 • Ha kul! Sprid kärlek! Njut av den möjlighet vi har; att kunna delta och genomföra en manifestation för Kärlek, Stolthet och Öppenhet!
 • Det är ingen tävling – så gå långsamt i ett långt och smalt tåg!
 • Håll avstånd till framförvarande grupp. Detta så att ”publiken” längs paradvägen tydligt kan se Era banderoller och skyltar. 2-4 meter är lämpligt avstånd till framförvarande grupp.

Fordon i Paraden?

Inga fordon tillåtna.