Under december 2017 kom önskemålet från en hbtq-aktivist om att arrangera Sollefteå Pride. Personen kontaktade RFSL och Noaks Ark, för att se om det fanns något intresse och möjlighet att arrangera den första Pride-festivalen någonsin i Sollefteå. Sagt och gjort, efter ett möte så togs kontakten med Nipyran och Ungdomsdelegationen i Sollefteå kommun.

Under våren genomfördes ett par möten med intresserade och olika organisationer. Våra tankar och idéer var stora och omfattande ända tills vi insåg att vi inte hade några pengar att genomföra aktiviteter med…
Nipyran, Ungdomsdelegationen och RFSL Västerorrland endades om att årets upplaga blir en mindre variant och försöka utveckla arbetet från år till år.

2018 blev året som Sollefteå märkte ut sig på Pride-kartan och genomförde sin första Prideparad.

Sollefteå Pride är ett samarrangemang mellan: Nipyran, Ungdomsdelegationen i Sollefteå, RFSL Västernorrland och Sollefteå kommun.

Kontaktuppgifter

Sollefteå Pride
E-post: info@sollefteapride.se

Nipyran
Lina Melander
E-post: linamelander83@gmail.com

Ungdomsdelegationen i Sollefteå
Anna Sjöbergh
E-post: anna.sjobergh@solleftea.se

RFSL Västernorrland
Morgan Grafström
E-post: morgan@sundsvall.rfsl.se

Ungdomsdelegationen i Sollefteå
https://www.facebook.com/ungdomsdelegationen/

Nipyran
https://www.nipyran.se/

RFSL Västernorrland
https://www.facebook.com/rfsl.vasternorrland/

Sollefteå kommun
https://www.solleftea.se/