Bli en del av Paraden

Alla får delta i paraden! Det enda kravet är att du är respektfull och ställer dig bakom värderingar så som de mänskliga rättigheterna. -Alltså, att alla människor är födda fria och att en inte får använda denna frihet till att förstöra andras frihet.

Måste man anmäla sig för att gå med?
Privatpersoner – Ingen anmälan behövs.
Grupper – Ingen anmälan behövs – men kom i tid så att era deltagare hinner hitta er.

Lite ordning och reda

Var deltagare i paraden ansvarar helt och fullt för sina handlingar.
Förutom detta vill vi lyfta:

  • Visselpipor, trummor eller andra saker som låter väldigt högt och mycket, kan vara jobbigt för andra deltagare i paraden, exempelvis barn. Så vänligen visa hänsyn och väsnas lagom mycket.
  • Pride hoppas att vi kan hjälpas åt att hålla rent och snyggt omkring oss.
  • Kom gärna i tid till uppställningsplatsen.
  • Ha kul! Sprid kärlek! Njut av den möjlighet vi har; att kunna delta och genomföra en manifestation för Kärlek, Stolthet och Öppenhet!
  • Det är ingen tävling – så gå långsamt i ett långt och smalt tåg!
  • Håll avstånd till framförvarande grupp. Detta så att ”publiken” längs paradvägen tydligt kan se Era banderoller och skyltar. 2-4 meter är lämpligt avstånd till framförvarande grupp.

Fordon i Paraden?

Inga fordon tillåtna.